Satellite Eye Startside

Satellite Eye for Galathea 3

Galathea 3 Expeditionen
Dansk English
   
MENU
GOOGLE EARTH
Følg Galathea 3
på Google Earth
Følg Galathea 3 på Google Earth
 
UGENS BILLEDE
Kronborg og Øresund
Tidligere ugers billeder
 

Baggrund

Miljøovervågning fra satellit er noget af det mest markante, der er sket siden den sidste Galatheaekspedition. Samtidig hermed har internettet gjort det muligt at formidle satellitbillederne i næsten real time. Endvidere er danske skoler og i stigende grad også danske skoleelever i dag veludstyrede med computere og netadgang, således at de kan udnytte informationen i skolens dagligdag. Projektet har følgende partnere:

 • Risø DTU Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi, projektledelse
 • DTU Space, Danmarks Tekniske Universitet
 • Danmarks Meteorologiske Institut
 • Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet
 • ESA/EDUSPACE
 • GRAS

Satellite Eye for Galathea 3 er finansieret af Egmont Fonden, ESA og de deltagende institutioner.

Ved at inddrage state of the art miljøovervågning fra miljøovervågningssatelliten ENVISAT fra den Europæiske Rumfarts Organisation, ESA, er det muligt at sætte observationerne fra Galathea 3 ind i en lokal, regional og global sammenhæng.

EDUSPACE er ESA’s hjemmeside for jordobservation for ungdomsuddannelserne. Der er i EDUSPACE udviklet et særligt billedbehandlingsprogram, LEOWorks, som gør det muligt for elever at visualisere og at analysere satellitbilleder. Endvidere er der i EDUSPACE en række færdige undervisningsforløb til flere fag med brug af satellitbilleder. EDUSPACE er i øjeblikket tilgængelig på engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk og dansk , mens oversættelse til portugisisk og hollandsk er under udarbejdelse.

Det er gennem EDUSPACE lykkedes at få tilladelse fra ESA til gratis at anvende flere typer satellitdata for hele Galathea 3 ekspeditionens rute til brug for undervisning og forskning. Billederne leveres i ”near real time” så vidt muligt.

Det drejer sig om følgende datatyper:

 • ASAR Medium Resolution (75 m pixel spacing) for IM, AP and WS modes
 • ASAR Global Monitoring Mode and Wave Mode
 • MERIS Reduced Resolution (1200 m) Level 1 and Level 2
 • AATSR Level 1 and Level 2
 • SCIAMACHY
 • METEOSAT produkter

Diagram for ENVISAT.

ENVISAT har i alt 15 sensorer, der på samme tid leverer et sæt af observationer. Vi har glæde af ASAR instrumentet, der tager radarbilleder, der bl.a. kan anvendes til at observere havis, bølgeaktivitet samt til at observere jordoverfladen, selvom den er dækket af skyer. MERIS er et optisk instrument, der især bruges til at observere havets overflade for derigennem bl.a. at kortlægge algeopblomstring (phytoplankton), men det kan også med held anvendes til at skabe overblik over landområders vegetation. AATSR observerer bl.a. havets overfladetemperatur. Herudover vil vi få data stillet til rådighed fra sensoren SCIAMACHY, der viser atmosfærens indhold af bl.a. NO2, der er en god indikator for moderne økonomisk aktivitet.

Data fra ENVISAT indgår i 16 forskningsprojekter ombord på Galathea 3.

Satellit billeder og data fra skibet lagres i en database til brug for uddannelse og forskning.


Skitse af Galathea 3 Image Databank i sammenhæng med undervisning og formidling i øvrigt.

Ved at koble ekspeditionens målinger med satellitbilleder bliver eleverne præsenteret for ”state of the art” teknologi. Det er ikke bare lange rækker af tal i en tabel, men overskuelige kort og billeder, der formidles visuelt på en tidssvarende måde.

LINKS
SAMARBEJDE
Copyright Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi © 2006..2008 - Alle rettigheder reserveret