Satellite Eye Startside

Satellite Eye for Galathea 3

Galathea 3 Expeditionen
Dansk English
   
MENU
GOOGLE EARTH
Følg Galathea 3
på Google Earth
Følg Galathea 3 på Google Earth
 
UGENS BILLEDE
Kronborg og Øresund
Tidligere ugers billeder
 

Samarbejde

Kulstofkredsløbet

Satellite Eye indsamler for projektet Kulstofkredsløbet satellitbilleder af havets overfladetemperatur og farve samt vindforhold. Data kan anvendes ved beregning af havets CO2 budget. Havets og luftens temperatur samt vinden observeres samtidigt på skibet af Risø DTU og DMI og disse data kan ses sammen med satellitbilleder i nær tidstro opløsning.

Tyngdemålinger

Satellite Eye indsamler for projektet Tyngdemålinger satellitbilleder af havets overfladetemperatur og farve, hvilket kan støtte forskerne ombord i planlægning af dagens observationer. Det er mest spændende at måle nær de marine fronter, som satellitbilleder kan vise i nær tidstro opløsning. Tyngdefeltet observeres fra satellit radar altimeter og der udregnes kort af havets højdeforhold fra disse data. Data af havets højde målt på skibet udføres af DTU Space og data vil blive vist on-line i satellitbillederne.

St. Croix

Satellite Eye indsamler for projektet St. Croix optiske og radar satellitbilleder af St. Croix til hjælp ved identification af ændringer i areal anvendelse gennem tiden.

Kviksølv

Satellite Eye indsamler for projektet Kviksølv i Atmosfæren satellitbilleder af koncentrationen af forskellige kemiske stoffer i atmosfæren. Satellit-baserede kort af koncentrationen i luften kan ses samtidig med observationer af luftens indhold af forskellige kemiske stoffer målt ombord på skibet af Danmarks Miljø Undersøgelse. Data bliver fremvist i nær tidstro opløsning.

WINMARGIN

Satellite Eye indsamler for projektet Vestindien Marin Geovidenskabelige Undersøgelser (WINMARGIN) satellitbilleder af transporten af flod sedimenter fra Nord-, Syd- og Mellem-Amerika samt lang-distance atmosfærisk transport af støv fra Sahara ørkenen i Afrika til det vestindiske marine miljø. Billeder bruges til forståelse af de indsamlede borekerner af havbundssedimenter, der indsamles af GEUS.

Grønlands Klima

Satellite Eye indsamler for projektet Grønlands Klima satellitbilleder af gletschere gennem tid. Dette er som støtte i studiet af klimaændringer i det grønlandske område kortlagt udfra ændringer i gletschernes udbredelse.

Bellonas Klima

Satellite Eye indsamler for projektet Bellonas Klima satellitbilleder til brug for kortlægning af areal anvendelse og ændringer i areal anvendelse gennem tid. Høj-opløselige optiske satellitbilleder, som giver meget fine rumlige detaljer, vil blive analyseret således at ændringer grundet klimaforandring og øvrige livsvilkår klargøres.

Solomons Fugle

Satellite Eye indsamler for projektet Solomons Fugle satellitbilleder, der kan bruges til at identificere gode helikopter landingspladser i den tætbevoksede tropiske jungle. Helikopter giver adgang til at søge efter spurvefugle i meget isolerede områder. Disse fugle bærer specielle DNA udviklet gennem tid i det isolerede miljø.

Havskildpadder

Satellite Eye indsamler for projektet Havskildpadder satellitbilleder af havets overfladetemperatur, havets farve og vindforhold, hvilket forventes at kunne hjælpe med at finde områder, hvor havskildpadderne opholder sig. Derefter indsamles nogle havskildpadder, der udstyres med radiosender. De enkelte havskildpadder kan nu overvåges og deres rejser og eksakte position identificeres i de efterfølgende satellitbilleder i nær tidstro opløsning.

Ilt i Oceanet

Satellite Eye indsamler for projektet Ilt i Oceanet satellitbilleder af havets farve, klorofyl indhold og havets overfladetemperatur. Den daglige planlægning ombord vil blive foretaget fra de nyeste nær tidstro satellitbilleder for at kunne målrette søgningen af iltfattige zoner i oceanet til de mest interessant områder nær skibet rute.

Opløst Organisk Materiale

Satellite Eye indsamler for projektet Opløst Organisk Materiale satellitbilleder af klorofyl og havets farve i nær tidstro opløsning. Disse billeder kan bruges til identifikation af områder med store horizontale gradienter, hvilket vil være særligt interessant områder at lave den lokal indsamling fra skibet. Samtidig vil i nær tidstro opløsning blive indsamlet observationer fra skibet af Danmarks Miljø Undersøgelse. Data fra skibet kan ses i nær tidstro opløsning sammen med satellitbillederne.

Lyd i Oceanerne

Satellite Eye indsamler for projektet Lyd i Oceanerne satellitbilleder fra steder, hvor de store hvaler lever. Et af disse områder er nær Azorerne, hvor vi vil kigge på høj-opløselige optiske billeder efter de store hvaler. Endvidere vil satellitbilleder af havets klorofylindhold og overfladetemperaturen blive vist sammen med hvaler og delfiners positioner observeret fra skibet i det Indiske Ocean, nær Solomon Øerne og langs Antarktis.

Plankton Dynamik

Satellite Eye indsamler for projektet Planktondynamik i Andamanerhavet satellitbilleder af havets overfladetemperatur, havets farve, klorofylindholdet and vindforhold. Satellitbillederne giver et godt overblik, som kan bruges ved den daglig ruteplanlægning samt støtte forståelse af fysiske og biologisk processer for plankton, der observeres fra Galathea. Nær Broome vil bølgedynamik og plankton blive observeret både fra skibet og fra satellit.

Ålens Gydesteder

Satellite Eye indsamler for projektet Ålens Gydesteder i Sargassohavet satellitbilleder fra steder, hvor ålen gyder. Store gradienter i havets overfladetemperatur kan observeres fra satellit ligesom havets hvirvler og strømme observeres fra satellit. Det er spændende at sammenligne den europæiske åls gydesteder observeret fra skibet med satellitbilleder af havets fysiske forhold samtidigt i Sargassohavet. 

Koldt-vands kulsurt salt

Satellite Eye indsamler for projektet Koldt-vands kulsurt salt nær Australien satellitbilleder af havets overfladetemperatur, klorofylindhold og overflade vindforhold. Projekt planlægning af vandprøver med CTD go ADCP vil delvis blive baseret på nær tids-tro kort af havtemperature målt fra satellit. Det overordnede mål af projektet er at forstå sedimentationsprocesserne af koldt-vands kulsurt salt nær Australien.

Isfisk ved Antarktis

Satellite Eye indsamler for projektet Isfisk ved Antarktis satellitbilleder af havis forholdene ved Antarktis, specielt i Rosshavet, hvor det planlægges at fiske efter isfisk afhængig af de aktuelle isforhold. Endvidere kortlægges isen ved Terra Nova Base for at afklare landgangsmulighed for projektet

Dinoflagellater

Satellite Eye samarbejder med elever og lærere fra erhvervsskolen Hamlet, 2B HTX om projektet 'De største af de mindste. Fra Kattegat til Galapagos'. Projektet handler om at kortlægge DNA i dinoflagellater indsamlet i Kattegat og ved Galapagos. Elever og lærere har besøgt Risø og lært om satellitbilleder og programmet LEOworks fra den 29.11. til den 1.12.2006. Klassen er en af vinderne ved gymnasie konkurrencen fra Politiken, STV/TV2 Vejret og Eksperimentarium.

Ilt fra alger

Satellite Eye samarbejder med elever og lærere fra Borupgaard Amtsgymnasium, 2X om projektet 'Algers iltproduktion i oceanerne'. Projektet handler om algers iltproduktion CO2 balancen og pH værdien i oceanerne gennem tiden fra 50 år siden (Galathea 2) og nu (Galathea 3). Studieområdet er fra Tórshavn til Nuuk. Elever og lærere har besøgt Risø og lært om satellitbilleder den 13.10.2006. Klassen er en af vinderne ved gymnasie konkurrencen fra Politiken, STV/TV2 Vejret og Eksperimentarium.

Darwins fodspor

Satellite Eye samarbejder med elever og lærere fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium, 2B om projektet 'Bestemme planter i Darwins fodspor'. Projektet handler om planter på Galapagos. Et land-baseret feltstudie vil finde sted i februar til marts 2007. Til brug i feltarbejdet vil indgå høj-opløselige satellitbilleder. Satellite Eye vil undervise klassen i brug af satellitbilleder. Klassen er en af vinderne ved gymnasie konkurrencen fra Politiken, STV/TV2 Vejret og Eksperimentarium.

Galapagos planter

Satellite Eye indsamler for projektet 'Sammenlignende undersøgelser af plantepopulationer og plantesamfund på Galápagos øerne og Isla de la Plata' satellitbilleder af de forskellige øer på hvilke der vil blive udført feltarbejde februar og marts 2007. Satellitbillederne er høj-opløselige billeder, der kan bruges til at karakterisere forskellige områder samt udviklingen gennem tid.

Tranquebar

Satellite Eye indsamler for projektet Fiskersamfundet i Tranquebar - socio-økonomiske transformationsprocesser 1980-2010 satellitbilleder af området. Befolkningen har traditionelt boet helt ud til havet. Store dele af deres boligkvarter med lette palmehytter forsvandt ved tsunamien og 6-800 mennesker omkom. I projektet samles livshistorier ind med udgangspunkt i portrætter, som første gang blev optaget i 1981, og hvor de samme personer i år 2006 gennem deres livshistorier giver deres eget syn på samfundsændringer, tsunami, kystforandringer, cykloner, etc. Satellitbilleder dokumenter ændringerne af kysten og området gennem tiden.

LINKS
SAMARBEJDE
Copyright Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi © 2006..2008 - Alle rettigheder reserveret