Satellite Eye Startside

Satellite Eye for Galathea 3

Galathea 3 Expeditionen
Dansk English
   
MENU
GOOGLE EARTH
Følg Galathea 3
på Google Earth
Følg Galathea 3 på Google Earth
 
UGENS BILLEDE
Kronborg og Øresund
Tidligere ugers billeder
 

Galathea 3 databank

Satellitbillederne samles i en databank, der er oprettet specielt til Galathea 3. En kreds af forskere fra bl.a. DTU Space har i samarbejde med ESA/EDUSPACE konstrueret en databank, der rummer ikke blot satellitbillederne, men også de løbende observationer, som Galathea 3 ekspeditionen foretager på togtet. Det drejer sig bl.a. om målinger af havtemperatur, phytoplankton, lufttemperatur og vind.

Det betyder at der er oprettet én databank, hvor disse grundlæggende observationer samles og gøres tilgængelige for skoleverdenen. Der er konstrueret tre indgange til databanken: Google Earth, Java og Database fra DTU Space

Google Earth viser de nyeste billeder. I Google Earth er startkortet et verdenskort. Det/de valgte satellit billeder vises på dette verdenskort og det er muligt at indplotte Galathea 3 ekspeditionens rute og dens aktuelle position. Det er også muligt at zoome ind på et selvvalgt sted. Info om installation af Google Earth  og om satellitbillederne. Google Earth
Java indeholder alle satellitbilleder og man kan bladre med dato i arkivet. I Java vises det valgte satellitbillede og det er muligt at indplotte Galathea 3 ekspeditionsn rute og de målte parametre fra skibet samt kystlinier, havdybder med mere. Info om brug af Java. I Java kan eleverne f.eks. vælge at se et billede af havoverflades temperatur fra AATSR sammen med temperaturmålinger foretaget langs ruten. Java
Databasen indeholder en del satellitbilleder inddelt i regioner. Fra Java og Database kan man downloade billeder til direkte brug i undervisningen. Database
LINKS
SAMARBEJDE
Copyright Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi © 2006..2008 - Alle rettigheder reserveret