Satellite Eye Startside

Satellite Eye for Galathea 3

Galathea 3 Expeditionen
Dansk English
   
MENU
GOOGLE EARTH
Følg Galathea 3
på Google Earth
Følg Galathea 3 på Google Earth
 
UGENS BILLEDE
Kronborg og Øresund
Tidligere ugers billeder
 

Golfstrømmens højdeforhold

Ugens billede: Uge 16, 2007
Stort billede / PDF


Figur 1 viser havets middelhøjde over 10 år målt fra højdemålings satellit. Her ser man, hvorledes Golfstrømmen kan observeres fra satellit. Når man sejler inde fra den centrale del af Atlanterhavet (Sargassohavet) og ind til den Amerikanske kyst sejler man faktisk 1 ½ meter nedad. Det skyldes at vandet ligger højere inde i den centrale del af Atlanterhavet end inde ved kysten og at havstrømmen så at sige holder vandet inde i den centrale del af Atlanterhavet. 

Golfstrømmen er en varm, kraftig og hurtig havstrøm, som fører vand fra Den Mexicanske Golf gennem Floridastrædet og ud i Atlanterhavet i nord-nordøstlig retning. Den følger den amerikanske østkyst til mellem Cape Hatteras og Newfoundland, hvor den drejer mod øst og tager retning mod Nordeuropa. Golfstrømmen er en del af Det store transportbånd, også kaldet Den termohaline cirkulation, som er betegnelsen for et mere eller mindre sammenhængende strømsystem, der involverer alle klodens oceaner. Ombord på Vædderen prøver forskerne i disse dage om denne højdeforskel som er registreret med Satellit højdemåling også kan måles direkte ud fra Vædderens nøjagtige position bestemt med ultra-præcise GPS observationer.

Figur 2. Viser at Golfstrømmen er meget dynamisk og at den derfor meandrerer (dvs flytter sig frem og tilbage omkring sin middel). Det kan man se på billedet ovenfor, som er et udsnit taget over en 10 dages periode fra begyndelsen af marts 2006. Man kan se at højdevariationen hen over Golfstrømmen er næsten identisk med billedet ovenfor, men at der er mange flere detaljer.

Teknisk information

Billederne er produceret for Satellite Eye for Galathea 3 af Danmarks Rumcenter, DTU. http://www.spacecenter.dk/ Aktuelle billeder af Afvigelse fra normal havoverflade kan hentes hos http://galathea.oersted.dtu.dk/GE.html og blive vist i Google Earth. I det løbende projekt Havniveau observeret med satellit altimetri kan man læse mere om emnet. http://galathea3.emu.dk/satelliteeye/projekter/sealevel/index.html

LINKS
SAMARBEJDE
Copyright Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi © 2006..2008 - Alle rettigheder reserveret