Satellite Eye Startside

Satellite Eye for Galathea 3

Galathea 3 Expeditionen
Dansk English
   
MENU
GOOGLE EARTH
Følg Galathea 3
på Google Earth
Følg Galathea 3 på Google Earth
 
UGENS BILLEDE
Kronborg og Øresund
Tidligere ugers billeder
 

Ozon over Antarktis

Ugens billede: Uge 4, 2007
Stort billede / PDF

Stort billede

Snapshots af det totale ozon indhold målt den 15 aug., 15 sep., 15 okt., 15 nov. og 15 dec. 2006. Den sorte stiplede kurve viser omfanget af ozon hullet. Grå viser steder hvor der ikke er tilgængelige data.

Billedet er en del af Satellite Eye for Galathea 3 projektet i hvilket det er muligt at se daglige nye billeder som viser udbredelsen af det globale ozon indhold.

Hvad kan vi se?

Figurerne viser udviklingen af ozon hullet over Antarktis gennem forår og sommer på den sydlige halvkugle. Figurerne viser det totale ozon indhold i Dobson Units (enheder) observeret fra OMI satellitten. Ifølge NASA er et ozon hul defineret som et område hvor det total ozon er under 220 Dobson Units, her vist med in sort stiplet kurve. Ozon hullet starter typisk med at udvikle sig i august og september og når sit maximum sidst i september og først i oktober. Dette ses også i figurerne fra 2006, hvor den største udstrækning i september og oktober. Det mindste ozon Dobson værdi findes i billedet fra den 15 oktober.

Teknisk information:

Satellit-observationerne er fra Ozone Monitoring Instrument (OMI) på EOS AURA missionen (http://aura.gsfc.nasa.gov/instruments/omi/index.html). Observationerne bliver taget i dagslys hvorved OMI give en daglig global dækning. De grå områder viser at der ikke er tilgængelige data. Den rumlige opløsning i det globale grid er 1.25 grader i længdegrader og 1.0 grader u breddegrader. Den absolutte nøjagtighed i produktet er 3%. En Dobson Unit (DU) er en enhed for at måle det totale indhold af ozon. Hvis du tager al den ozon som findes i en søjle luft fra jordens overflade og ud i rummet, og lægger dette ved en standard temperatur (0 grader Celsius) og tryk (1013.25 millibars), så vil søjlen være cirka 0.3 cm tyk. Dermed er det det totale ozon indhold 0.3 cm. For at gore enhederne lettere at arbejde med så er en Dobson Unit defineret som 0.001 cm. En tykkelse på 0.3 cm er lig med 300 DU.

Links til mere information:

Nyt om ozon laget: http://www.dmi.dk/dmi/ozonlagets_sande_tilstand

NASA’s ozon side: http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/

Om EOS AURA missionen: http://aura.gsfc.nasa.gov/instruments/omi/index.html

LINKS
SAMARBEJDE
Copyright Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi © 2006..2008 - Alle rettigheder reserveret