Satellite Eye Startside

Satellite Eye for Galathea 3

Galathea 3 Expeditionen
Dansk English
   
MENU
GOOGLE EARTH
Følg Galathea 3
på Google Earth
Følg Galathea 3 på Google Earth
 
UGENS BILLEDE
Kronborg og Øresund
Tidligere ugers billeder
 

Hvorledes vokser græsset syd for Sahara i år?

Ugens billede: Uge 40, 2006
Stort billede / PDF

Stort billede
Vegetationsindeks for Senegal optaget 1. september 2006.

Kortet er fremstillet ved hjælp af et MERIS satellitbillede, der dækker det meste af Vestafrika. Her er det kun Senegal og lidt af nabolandene, der er medtaget. De sorte linjer på kortet viser de forskellige Senegalesiske regioner. Senegal er fire gange større end Danmark - ca. 500 km fra nord til syd og ca. 700 km fra øst til vest.

Det hvide på kortet er skyer eller vand (mod vest). Det kan ses på kortet at vegetationen er i god vækst over det meste af landet, kun i de nordlige provinser er der områder hvor væksten ikke er god. Mod nord afgrænser Senegalfloden Senegal mod syd og Mauretanien mod nord. Floddalen bliver typisk oversvømmet her i starten af september, hvorefter at man kan dyrke de fugtige jorde, når floden langsomt trækker sig tilbage. Men d. 1. september var floddalen stadig tør, som det fremgår af billedet. I resten af Senegal ser det ud som om væksten forløber godt.

I et land som Senegal, hvor den primære beskæftigelse er landbrug, er det af helt afgørende betydning for hele samfundet at både savanne vegetationen vokser og giver foder til kvæget og at afgrøderne giver et godt udbytte. En dårlig vækst betyder at meget kvæg går til og at der ikke kan produceres nok fødevarer.

Teknisk information

Billedet er optaget d. 1. September 2006 af instrumentet MERIS ombord på ESA’s miljøsatellit Envisat.

Farverne på kortet viser, hvor aktive planterne er på jorden, desto mere grønt desto bedre vækst. Den orange farve betyder ingen eller kun meget begrænset vækst. Det er muligt at bestemme dette fra MERIS billedet ved at beregne et vegetations indeks, som kort fortalt bestemmer forskellen mellem den reflekterede solstråling som planterne ikke kan benytte til deres fotosyntese og den stråling som planterne skal bruge til fotosyntesen, eller med andre ord nærinfrarød stråling minus rød stråling.

Det vegetationsindeks, der er beregnet hedder NDVI, som betyder det normaliserede differens vegetations indeks.

Lær mere om vegetationskortlægning i Satellite Eye for Galathea 3. http://www.satelliteeye.dk
http://galathea3.emu.dk/satelliteeye/index.html

På EDUSPACE hjemmesiden for jordobservation for skoler kan man hente billedbehandlingsprogrammet LEOWorks, der har et modul til beregning af NDVI. http://www.eduspace.esa.int/

Ugens billede er leveret af Geografisk Institut, Københavns Universitet, som er en del af projektet Satellite Eye for Galathea 3. Geografisk Institut har siden 1987 arbejdet tæt sammen med Centret for Økologisk Overvågning (Centre de Suivi Ecologique) i Dakar, Senegal om overvågning af vegetations udvikling ved hjælp af satellitdata. Op gennem 80’erne blev forholdene gradvis værre. I 1984 havde man en decideret hungerskatestrofe, men fra midten af 90’erne er udviklingen vendt tilbage til en mere normal tilstand. Der er dog stadig store forskelle fra år til år. Læs mere her: www.geogr.ku.dk/projects/lucc
www.geogr.ku.dk/projects/inteo

LINKS
SAMARBEJDE
Copyright Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi © 2006..2008 - Alle rettigheder reserveret