Satellite Eye Startside

Satellite Eye for Galathea 3

Galathea 3 Expeditionen
Dansk English
   
MENU
GOOGLE EARTH
Følg Galathea 3
på Google Earth
Følg Galathea 3 på Google Earth
 
UGENS BILLEDE
Kronborg og Øresund
Tidligere ugers billeder
 

Den Østaustralske Strøm

Ugens billede: Uge 52, 2006
Stort billede / PDF

Stort billede
Havtemperaturen d. 16. December 2006.

Billedet indgår i Satellite Eye for Galathea 3 projektet, hvor man kan hente aktuelle billeder, der viser havtemperaturen i overfladen i de områder, som Galathea 3 ekspeditionen besøger.

Hvad kan man se ?

Figuren viser hvordan varme og kolde vandmasser mødes øst for Australien i Den Østaustralske Strøm. Strømmen er en vestlig randstrøm, ligesom Golfstrømmen, der er skabt af de store vindsystemer. Den Østaustralske Strøm transporterer omkring 15 millioner kubikmeter per sekund igennem et tværsnit ud fra kysten ved ca. 30 grader syd. Det er noget mindre end Golfstrømmen, der nogle steder transporterer over 100 millioner kubikmeter per sekund. Som man kan se på figuren, strømmer det varme vand sydpå langs Australiens Østkyst og forlader kysten ved omkring 34 grader syd. Grænsen mellem koldt og varmt vand kaldes Den Tasmanske Front og er placeret mellem Australien og New Zealand. Fronten kan dog nogle gange være svær at definere nøjagtigt, da der er stor variabilitet forbundet med fronten i form af f.eks. hvivler. Det grønne område med centrum omkring 35 grader Syd og 155 grader Øst er således en udtryk for en hvirvel der er et par grader koldere en det omgivende vand og hvor vandet derfor strømmer med uret rundt.

Teknisk information:

Figuren er konstrueret ud fra satellitobservationer fra flere forskellige satellitter. Da de infrarøde observationer er begrænset af skyer, og da mikrobølge observationer har en ret grov rumlig opløsning, er det nødvendigt at foretage en interpolation af data før man kan få et havtemperaturkort i høj opløsning uden huller. Til dette har DMI udviklet en metode, der kombinerer satellitdata fra forskellige satellitter og til forskellige tider, og benytter statistik til at udregne et bedste gæt på en havtemperatur for hver 5 kilometer i hele området.

LINKS
SAMARBEJDE
Copyright Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi © 2006..2008 - Alle rettigheder reserveret