Satellite Eye Startside

Satellite Eye for Galathea 3

Galathea 3 Expeditionen
Dansk English
   
MENU
GOOGLE EARTH
Følg Galathea 3
på Google Earth
Følg Galathea 3 på Google Earth
 
UGENS BILLEDE
Kronborg og Øresund
Tidligere ugers billeder
 

Hvem er vi?

Charlotte Bay Hasager Charlotte Bay Hasager er seniorforsker på Risø DTU i Afdelingen for Vindenergi. Charlotte er uddannet geograf fra 1986 til 1992 fra Københavns Universitet og har i årene 1992 til 1996 skrevet en ph.d. afhandling om satellitbilleder og udveksling af energi og vanddamp mellem jord og atmosfære. I ph.d. studietiden var jeg et halvt år på Pennsylvania State University i Afdelingen for Meteorologi i USA. På Risø har jeg i de senere år beskæftiget mig meget med radar satellitbilleder, som kan bruges til at kortlægge vinden på havet. Det er meget spændende i forbindelse med de store nye havmølleparker. Jeg koordinere projektet Satellite Eye for Galathea 3. Mere oplysning om mine forskningsprojekter her
Leif Toudal Pedersen Leif Toudal Pedersen var lektor på DTU Space. Leif er uddannet ingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) fra 1982 og har i 1991 skrevet en ph.d.afhandling om mikrobølge telemåling. Igennem årene har Leif beskæftiget sig meget med at observere havis fra mikrobølge satellitbilleder samt fra mange andre satellitter. Leif har en stort internationalt samarbejde både med europæiske og amerikanske partnere. Leif var ansvarlig for Satellite Eyes database af satellitbilleder.
Jacob L. Høyer Jacob L. Høyer er forsker på Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Jacob er uddannet oceanograf i 1999 fra Københavns Universitet og Jacob har skrevet en ph.d. afhandling i 2002 om brug af satellitbilleder af havets højde, bølger og overfladetemperaturer anvendt i oceanografiske studier. Jacob arbejder med at bestemme havets overfladetemperatur målt fra forskellige satellitter både termisk optiske og mikrobølge data. En særlig beregningsmåde til at interpolere i områder med manglende data, f.eks. pga. af skydække, har Jacob udviklet. Jacob er ansvarlig for Satellite Eyes satellit-baserede kort af havets overfladetemperatur. Mere oplysning her
Peter Viskum Jørgensen Peter Viskum Jørgensen var forsker på Danmarks Meteorologiske Institut (DMI). Peter er uddannet geograf i 1993 fra Københavns Universitet og har skrevet en Ph.D. afhandling i 2000 om remote sensing og marin bio-optik, nærmere bestemt om brug af satellitbilleder/målinger til bestemmelse af havets farve, og de sammenhænge, der kan udledes heraf. Dette omfatter havets indhold af alger, andre suspenderede materialer, og af opløst organisk stof (gulstof). I Satellite Eye projektet er Peter ansvarlig for kort over alge-koncentrationer bestemt vha. data from MERIS instrumentet ombord på ENVISAT satellitten.
Niels Kristian Højerslev Niels Kristian Højerslev er lektor på Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet. Niels er uddannet oceanograf i 1971 og licentiat fra 1973 i fysisk oceanografi. Niels har en doktorgrad i fysisk oceanografi fra 1986 omhandlende de optiske egenskaber af havvand. Det drejer sig om metoder til at kortlægge klorofyl i havet i overfladevandet. Samtidig underviser Niels i fysisk oceanografi og har skrevet lærebøger om emnet. I Satellite Eye er Niels ansvarlig for forklaringer af oceanets fysik og om optiske satellitdata af havets farve. Mere oplysning her
Michael Schultz Rasmussen Michael Schultz Rasmussen var lektor på Geografisk Institut ved Københavns Universitet. Michael er uddannet geograf i 1989 og har skrevet en ph.d.afhandling i 1986 om brug af satellitbilleder til kortlægning af landbruget i Senegal. Michael er også direktør for firmaet GRAS A/S, som er et samarbejde mellem Geografisk Institut og DHI. GRAS er specialiseret avanceret satellitbillede analyse og Geografisk Information System (GIS) anvendelse. Michael underviser i satellitbilleder analyse fra en lang række satellitter både optiske og radar til brug i mange applikation både til vands og til lands, bl.a. i udviklingslande.
Peter Brøgger Sørensen Peter Brøgger Sørensen var lektor ved Aabenraa Statsskole. Samtidig er Peter konsulent for ESA/EDUSPACE web skole for Jordobservation. ESA, European Space Agency, er det Europæiske Rum Agentur. Peter er uddannet geolog og geograf fra Århus Universitet 1968. Elektronisk baseret undervisning har Peter været involveret i gennem mange år i både Danmark og udlandet. I Satellite Eye er Peter ansvarlig for tilrettelæggelse af undervisningsmateriale.
Jürg Lichtenegger Jürg Lichtenegger (Schweizisk nationalitet). Jürg studerede geografi ved Universitet i Zurich, Schweiz og skrev sin Ph.D. afhandling om Multitemporal Landsat MSS analyses i landbrugsområder. Fra 1982 til 2003 arbejdede Jürg som ingeniør og senior ingeniør i Jordobservation ved ESA/ESRIN, Frascati, Italien. Siden Juni 2003 er har pensioneret fra ESA, men fortsætter som freelance expert og ESA konsulent i Jordobservation for ESA og andre internationale organisationer i uddannelsesprojekter og undervisnings forløb over hele verden. Jürg er meget aktiv med udvikling af ESA uddannelses hjemmesider for højere skoleklasser og gymnasier i EDUSPACE og lignede projekter, bl.a. Galathea 3. Dr. Jürg Lichtenegger, email og http://www.eduspace.esa.int. I projektet Satellite Eye er Jürg ansvarlig for at ordre og processere billeder fra Envisat og andre satelliter og for det undervisningsmæssige materiale vedrørende radar.
Merete Bruun Christiansen Merete Bruun Christiansen er forsker på Risø DTU i Afdelingen for Vindenergi. Merete er uddannet geograf fra 1996 til 2002 ved Københavns Universitet og har i årene 1992 til 1996 skrevet en Ph.D. afhandling om satellitbilleder og offshore vind energi. I Ph.D. studietiden var Merete 4 måneder på Johns Hopkins University, Applied Physics Laboratory i USA. Merete vil udvikle satellit baserede metoder til bestemmelse af CO2 -udveksling mellem hav og luft for projektet Kulstofkredsløbet. Under Galathea-ekspeditionen vil hun undersøge hvor godt vindhastigheder, udvekslingshastigheder, havtemperaturer, salinitet og evt. CO2 -koncentrationer i havvand kan bestemmes fra satellitbilleder. Merete vil holde meteorologi og CO2 -målinger kørende ombord på Vædderen fra Accra til Cape Town og fra St. Thomas til Boston altså sammenlagt ca. 3 uger. Merete bidrager med SAR vind kort til projektet Satellite Eye.
Ole B. Andersen Ole B. Andersen er seniorforsker ved DTU Space i afdelingen for geodæsi og remote sensing. Han er uddannet med M . Sc i geofysik fra Århus Universitet og Ph. D i Geofysik og oceanografi ved Københavns Universitet indenfor bestemmelse af tidevand fra satellitdata. Ole er internationalt kendt for sit arbejde med remote sensing data til analyse af Jorden og arbejder hovedsagelig indenfor bestemmelse af jordens tyngdefelt og reference flader for jordens form. Han arbejder med tidevand og studier af havniveau for klimatiske formål og er involveret i hydrologiske studer af tørke ved hjælp af remote sensing. Har arbejdet ved Proudman Oceanographic Laboratory i UK, CSIRO Marine Center i Hobart og NASA/GSFC i Washington. Ole er ansvarlig for Satellite Eyes billeder af havdybde, jordskælv og tyngde. Læs mere om Ole her
Troels Arnved Troels Arnved var Satellite Eye medarbejder på Ørsted-DTU. Troels er student fra Ingrid Jespersens Gymnasium fra 2006 og regner med at starte på design og innovation på DTU i 2007. Troels udviklede Satellite Eye web-sider og filer til GoogleEarth. Troels var vores GoogleEarth kml specialist.

 

Søren Andersen Søren Andersen er forsker og udvikler ved DMI. Søren er uddannet oceanograf fra Københavns Universitet i 1996. Søren har arbejdet med udvikling af overfladetemperatur og havisdata fra satellitobservationer til brug i f.eks. vejr- og havmodeller. Arbejdet har specielt været koncentreret om fjernelse af atmosfærens påvirkning af satellitmålingerne. Søren arbejder for Satellite Eye med havtemperaturkort.
Rune Midjord Nielsen Rune Midjord Nielsen er Satellite Eye medarbejder på Niels Bohr Institutet, institut for fysik på Københavns Universitet. Rune har tidligere arbejdet i reklamebranchen som A.D. assistent og er i dag kandidatstuderende indenfor statistisk fysik. Rune stod for grafik og layout af de cases og projekter som udarbejdes under Niels Bohr Institutet.
Lotte Nyborg Lotte Nyborg er ansat i GRAS A/S Lotte er uddannet Naturgeograf på Institut for Geografi og Geologi i 2001 med speciale i hydrologi og satellitbilledebehandling. I Gras står Lotte for det daglige salg af satellitbilleder herunder QuickBird og Ikonos data. Herudover beskæftiger hun sig med en lang række analyser og anvendelser af satellitbilleder bl.a. Historiske kystanalyser, oversvømmelseskortlægning og areal- og vegetationskortlægning. I VirtualGhalathea3 er Lotte især beskæftiget med arbejde hvori der indgår højopløsnings-satellitbilleder.
Roberto Saldo Roberto Saldo, Forsker, DTU Space. Roberto er uddannet civilingeniør på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og har igennem en årrække arbejdet på forskellige internationale projekter med udvikling og implementation af systemer til formidling og praktisk anvendelse af satellitdata, specielt med henblik på havis-applikationer. Roberto står for produktionen af satellitbilleder fra data leveret af bla DMI samt drift af billeddatabasen.
Torben Pallesen Jensen Torben Pallesen Jensen lektor i geografi og historie og datalogi ved Langkær Gymnasium og HF   og er web master. Torben udvikler undervisningsmateriale sammen med tre andre lektorer i firmaet Edugis.
 Karin Mørk Iversen er lektor ved Kolding Gymnasium, HF og IB. Karin Mørk Iversen er uddannet i samfundsfag, geografi og russisk og er master i IKT og læring fra Ålborg Universitet. Karin udvikler undervisningsmateriale sammen med tre andre lektorer i firmaet Edugis.
Karl-Erik Christensen Karl-Erik Christensen lektor i naturgeografi og historie ved Silkeborg Gymnasium . Karl-Erik udvikler undervisningsmateriale sammen med tre andre lektorer i firmaet Edugis for VirtuelGalathea3.
LINKS
SAMARBEJDE
Copyright Risø Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi © 2006..2008 - Alle rettigheder reserveret